گەیاندن بێ بەرامبەرە بۆ هەر داواکارییەک بە بەهای زیاتر لە 50 هەزار دیناری عێراقی بێت

گەیاندن بێ بەرامبەرە بۆ هەر داواکارییەک بە بەهای زیاتر لە 50 هەزار دیناری عێراقی بێت

ڕاوێژکاری بێ بەرامبەر لە دەرمانسازییەوە

ڕاوێژکاری بێ بەرامبەر لە دەرمانسازییەوە